طراحی و چاپ بسته بندی زعفران پرشین جسچر
  • مشتری: شرکت پرشین جسچر
  • فعالیت: صادر کننده مواد غذایی و خشکبار
  • خدمات: طراحی گرافیک بسته بندی، چاپ بسته بندی
اطلاعات تخصصی پروژه
توضیحات
اطلاعات اجمالی
بیشتر بخوانید

آخرین پروژه های انجام شده

فهرست