جشنواره آموزشهای شهروندی مشکات
  • سفارش دهنده: شهرداری تهران
  • فعالیت: اداره آموزش های شهروندی شهرداری تهران
  • خدمات: کمپین تبلیغاتی جشنواره مشکات 3
مراحل انجام پروژه
توضیحات
اطلاعات اجمالی
بیشتر بخوانید

آخرین پروژه های انجام شده

بازی کارتی “رومیزی” زار

چاپ و تولید هاردباکس بازی اسم فامیل

بازی کارتی اسم فامیل

بازی کارتی شاه دزد وزیر

چاپ و تولید هاردباکس

بازی کارتی شارلاتان

فهرست