بیست و دومین دوره جایزه جهانی کتاب سال
  • سفارش دهنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • فعالیت: معاونت مجامع و فعالیت های فرهنگی
  • خدمات: طراحی گرافیک، چاپ، تبلیغات محیطی
مراحل انجام پروژه
توضیحات
اطلاعات اجمالی
بیشتر بخوانید

آخرین پروژه های انجام شده

فهرست