طراحی و چاپ کتاب

کتاب عکس نیایش

طراحی گرافیک کتاب عکس نیایش کاتالوگ و بروشور ویترین فعالیت‌های شماست! کارنیک مجموعه‌ای تخصصی در حوزه طراحی گرافیک و چاپ کاتالوگ و بروشورهای فارسی و انگلیسی را برای مشتریان خود…
ادامه مطلب
طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

بروشورهای طرح گرنت

بروشور طرح حمایت از ترجمه آثار ایرانی (گرنت) کاتالوگ و بروشور ویترین فعالیت‌های شماست! کارنیک مجموعه‌ای تخصصی در حوزه طراحی گرافیک و چاپ کاتالوگ و بروشورهای فارسی و انگلیسی را…
ادامه مطلب
طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

گروه هتل‌های آریا

بروشور گروه هتل‌های آریا کاتالوگ و بروشور ویترین فعالیت‌های شماست! کارنیک مجموعه‌ای تخصصی در حوزه طراحی گرافیک و چاپ کاتالوگ و بروشورهای فارسی و انگلیسی را برای مشتریان خود فراهم…
ادامه مطلب
فهرست