ششمین جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی

بدون دیدگاه
طراحی گرافیک و تبلیغات محیطی جشنواره جام باشگاه های کتابخوانی خدمات طراحی گرافیک محیطی ما، شما را غافلگیر می‌کند! کارنیک تا‌کنون گرافیک محیطی ده‌ها مجموعه، کنفرانس بین‌المللی، کمپین‌های تبلیغاتی داخلی…
ادامه مطلب

نهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

بدون دیدگاه
گرافیک و تبلیغات محیطی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب خدمات طراحی گرافیک محیطی ما، شما را غافلگیر می‌کند! کارنیک تا‌کنون گرافیک محیطی ده‌ها مجموعه، کنفرانس بین‌المللی، کمپین‌های تبلیغاتی داخلی…
ادامه مطلب
طراحی و چاپ گرافیک محیطی

گرافیک محیطی جشنواره فیروزه

طراحی گرافیک محیطی جشنواره فیروزه خدمات طراحی گرافیک محیطی ما، شما را غافلگیر می‌کند! کارنیک تا‌کنون گرافیک محیطی ده‌ها مجموعه، کنفرانس بین‌المللی، کمپین‌های تبلیغاتی داخلی و … را با بالاترین…
ادامه مطلب
طراحی پوستر و گرافیک محیطی

پوستر مسابقات سلام کاپ

پوستر مسابقات سلام کاپ خدمات طراحی گرافیک محیطی ما، شما را غافلگیر می‌کند! کارنیک تا‌کنون گرافیک محیطی ده‌ها مجموعه، کنفرانس بین‌المللی، کمپین‌های تبلیغاتی داخلی و … را با بالاترین کیفیت…
ادامه مطلب
طراحی گرافیک محیطی

گرافیک محیطی کنفرانس منا

طراحی گرافیک محیطی کنفرانس فاجعه منا خدمات طراحی گرافیک محیطی ما، شما را غافلگیر می‌کند! کارنیک تا‌کنون گرافیک محیطی ده‌ها مجموعه، کنفرانس بین‌المللی، کمپین‌های تبلیغاتی داخلی و … را با…
ادامه مطلب
فهرست